Notices

Inj. Ringer Lactate, Batch no. CSL 7086 & CSL 7092 को Recall सम्बन्धमा श्री केन्द्रीय स्टोर पथलैया, पाँचवटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरु तथा जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यलयहरु, भरतपुर अस्पताल चितवनलाई अत्यन्त जरुरि सुचना