नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अापूर्ति व्यवस्थापन शाखा

हाम्रो बारेमा
देश भर स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्न सबल आपूर्ति ब्यवस्थापन हुनु अपरिहार्य छ । यसै सन्दर्भमा बि स २०५०।५१ मा स्वास्थ्य सेवा बिभाग अन्र्तगत आपूर्ति ब्यवस्था महाशाखाको गठन भई केन्द्रिय स्टोर, ५ क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर तथा ७५ जिल्लामा स्टोरको संजाल खडा गरिएकोे छ । आपूर्ति ब्यवस्था महाशाखाले अत्यावाश्यक औषधी, परिवार नियोजनका साधनहरु, मातृशिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरु, भ्याक्सिन, स्वास्थ्य सम्बन्धी औजार लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू  खरिद गर्दै आएको छ । यस लगायत आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले औषधी साधनहरुको भण्डारण लगायत क्षेत्र तथा जिल्लाहरुमा वितरण गर्ने जिम्मेवारी समेत वहन गर्दछ । आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले देश भरका पाँच हजार भन्दा बढि स्वास्थ्य संस्थाहरुको आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली समेतको व्यवस्थापन गर्दछ ।  हाल आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लाई सुदृढ गर्ने… सबै हेर्नुहोस्
 • रमेश प्रसाद अधिकारी
  निर्देशक
  ramesh07.adhikary@gmail.com
  ९८४१३३०२१०
 • बाबुराम लामिछाने
  सूचना अधिकारी
  ९८६५१२२८२३

नयाँ अपडेट प्राप्त गर्न इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्