नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अापूर्ति व्यवस्थापन शाखा

सम्पर्क

अापूर्ति व्यवस्थापन शाखा

टेकु, काठमाडौं नेपाल

  • फोन: +977-4261768
  • फ्याक्स: 4261413
  • अडियो नोटिस बोर्डः
  • वेबसाइट: www.dohslmd.gov.np

नयाँ अपडेट प्राप्त गर्न इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्