नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अापूर्ति व्यवस्थापन शाखा

हाम्रो बारेमा

देश भर स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्न सबल आपूर्ति ब्यवस्थापन हुनु अपरिहार्य छ । यसै सन्दर्भमा बि स २०५०।५१ मा स्वास्थ्य सेवा बिभाग अन्र्तगत आपूर्ति ब्यवस्था महाशाखाको गठन भई केन्द्रिय स्टोर, ५ क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर तथा ७५ जिल्लामा स्टोरको संजाल खडा गरिएकोे छ । आपूर्ति ब्यवस्था महाशाखाले अत्यावाश्यक औषधी, परिवार नियोजनका साधनहरु, मातृशिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरु, भ्याक्सिन, स्वास्थ्य सम्बन्धी औजार लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू  खरिद गर्दै आएको छ । यस लगायत आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले औषधी साधनहरुको भण्डारण लगायत क्षेत्र तथा जिल्लाहरुमा वितरण गर्ने जिम्मेवारी समेत वहन गर्दछ । आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले देश भरका पाँच हजार भन्दा बढि स्वास्थ्य संस्थाहरुको आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली समेतको व्यवस्थापन गर्दछ । 

हाल आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लाई सुदृढ गर्ने योजना अनुरुप आधुनिक संचार प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्र देखी स्वास्थ्य संस्था सम्म औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको अवस्था प्राप्त गर्ने उदेश्यले अनलाईन जिन्सी व्यवस्थापन प्रणाली, विद्युतिय आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जस्ता कार्यक्रमहरू लागु गरी स्वास्थ्य सेवामा सूचनाको पहुंच बढाई सम्पूर्ण तहमा प्रभावकारी निर्णय गर्न समेत मद्दत पु¥याई रहेको छ । 

नयाँ अपडेट प्राप्त गर्न इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्