नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अापूर्ति व्यवस्थापन शाखा

भ्याक्सिन सप्लाई गर्ने कार्य योजना तयार बारे ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कार्यालय हरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना ।
२०७५-३-३२ अद्यावधिक मिति: २०७५-३-३२
stdClass Object
(
    [id] => 49
    [title] => भ्याक्सिन सप्लाई गर्ने कार्य योजना तयार बारे ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कार्यालय हरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना ।
    [description] => 

भ्याक्सिन सप्लाई गर्ने कार्य योजना तयार बारे ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कार्यालय हरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना ।

[slug] => भ्याक्सिन-सप्लाई-गर्ने-कार्य-योजना-तयार-बारे-७७-वटै-जिल्ला-स्वास्थ्य--जनस्वास्थ्य-कार्यालय-हरुलाई-अत्यन्त-जरुरि-सुचना-। [image] => [published_date] => 2018-07-16 [created_on] => 2018-07-16 04:33:44 [updated_at] => 2018-07-16 16:33:44 [file] => uploads/source/vaccine-18-Jun-2018-16-51-411.pdf )

भ्याक्सिन सप्लाई गर्ने कार्य योजना तयार बारे ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य / जनस्वास्थ्य कार्यालय हरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना ।

Download

नयाँ अपडेट प्राप्त गर्न इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्