नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अापूर्ति व्यवस्थापन शाखा

Inj. Ringer Lactate, Batch no. CSL 7112 को Recall सम्बन्धमा
२०७५-४-१० अद्यावधिक मिति: २०७५-४-१७
stdClass Object
(
    [id] => 74
    [title] => Inj. Ringer Lactate, Batch no. CSL 7112 को Recall सम्बन्धमा
    [description] => 

Inj. Ringer Lactate, Batch no. CSL 7112 को Recall सम्बन्धमा

[slug] => inj-ringer-lactate-batch-no-csl-7112-क-recall-समबनधम-1 [image] => [published_date] => 2018-07-26 [created_on] => 2018-08-02 04:37:55 [updated_at] => 2018-08-02 16:37:55 [file] => ///uploads/source/Inj RL Batch 7112_Recall_10 Shrawan 2075.pdf )

Inj. Ringer Lactate, Batch no. CSL 7112 को Recall सम्बन्धमा

Download

नयाँ अपडेट प्राप्त गर्न इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्