नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अापूर्ति व्यवस्थापन शाखा

Inj. Ringer Lactate Batch No. CSL 7084, 7085, 7115 र 7127 को Recall (फिर्ता ) सम्बन्धमा श्री केन्द्रीय स्टोर पथलैया, पाँचवटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरु तथा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यलयहरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना
२०७५-३-१५ अद्यावधिक मिति: २०७५-३-१५
stdClass Object
(
    [id] => 4
    [title] => Inj. Ringer Lactate Batch No. CSL 7084, 7085, 7115 र 7127 को Recall (फिर्ता ) सम्बन्धमा श्री केन्द्रीय स्टोर पथलैया, पाँचवटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरु तथा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यलयहरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना
    [description] => 

Inj. Ringer Lactate Batch No. CSL 7084, 7085, 7115 र 7127 को Recall (फिर्ता ) सम्बन्धमा श्री केन्द्रीय स्टोर पथलैया, पाँचवटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरु तथा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यलयहरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना

[slug] => inj.-ringer-lactate-batch-no.-csl-7084-7085-7115-र-7127-को-recall-फिर्ता--सम्बन्धमा-श्री-केन्द्रीय-स्टोर-पथलैया-पाँचवटै-क्षेत्रीय-मेडिकल-स्टोरहरु-तथा-७७-वटै-जिल्ला-स्वास्थ्यजनस्वास्थ्य-कार्यलयहरुलाई-अत्यन्त-जरुरि-सुचना [image] => [published_date] => 2018-06-29 [created_on] => 2018-06-29 04:00:00 [updated_at] => 2018-06-29 04:00:00 [file] => uploads/source/Download-File.pdf )

Inj. Ringer Lactate Batch No. CSL 7084, 7085, 7115 र 7127 को Recall (फिर्ता ) सम्बन्धमा श्री केन्द्रीय स्टोर पथलैया, पाँचवटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरु तथा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यलयहरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना

Download

नयाँ अपडेट प्राप्त गर्न इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्