नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अापूर्ति व्यवस्थापन शाखा

Inj. Ringer Lactate Batch No. CSL 7124, 7129 को सम्बन्धमा श्री केन्द्रीय स्टोर पथलैया, पाँचवटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरु तथा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यलयहरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना
२०७५-३-३२ अद्यावधिक मिति: २०७५-३-३२
stdClass Object
(
    [id] => 50
    [title] => Inj. Ringer Lactate Batch No. CSL 7124, 7129 को सम्बन्धमा श्री केन्द्रीय स्टोर पथलैया, पाँचवटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरु तथा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यलयहरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना
    [description] => 

Inj. Ringer Lactate Batch No. CSL 7124, 7129 को सम्बन्धमा श्री केन्द्रीय स्टोर पथलैया, पाँचवटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरु तथा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यलयहरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना

[slug] => inj.-ringer-lactate-batch-no.-csl-7124-7129-को-सम्बन्धमा-श्री-केन्द्रीय-स्टोर-पथलैया-पाँचवटै-क्षेत्रीय-मेडिकल-स्टोरहरु-तथा-७७-वटै-जिल्ला-स्वास्थ्यजनस्वास्थ्य-कार्यलयहरुलाई-अत्यन्त-जरुरि-सुचना [image] => [published_date] => 2018-07-16 [created_on] => 2018-07-16 04:35:55 [updated_at] => 2018-07-16 16:35:55 [file] => uploads/source/rRl-15-Jun-2018-13-50-16.pdf )

Inj. Ringer Lactate Batch No. CSL 7124, 7129 को सम्बन्धमा श्री केन्द्रीय स्टोर पथलैया, पाँचवटै क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरहरु तथा ७७ वटै जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यलयहरुलाई अत्यन्त जरुरि सुचना

Download

नयाँ अपडेट प्राप्त गर्न इमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्