नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा

  • EN NP
स्वास्थ्य सेवा विभाग ,काठमाडौंको २०७७ श्रावन देखी हालसम्म (२०७७/१०/१५) सम्मको खरिद प्रकृयाको अवस्था सार्वजनिक
२०७७-१०-२६ अद्यावधिक मिति: २०७७-१०-२६

स्वास्थ्य सेवा विभाग, काठमाडौंको २०७७ श्रावन देखी हालसम्म (२०७७/१०/१५) सम्मको खरिद प्रकृयाको अवस्था सार्वजनिक 

Download

Alternative text - include a link to the PDF!